Twee sessies met Paul Vanderstruyft

Twee sessies met Paul Vanderstruyft, priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Lid van de « Sociëteit van apostolisch leven Sint-Jan-van-het-Kruis » in Frankrijk, moderator van de « Vereniging van Gelovigen zalige Jan van Ruusbroec », begeleider en geesterlijk directeur in het Franstalige Groot Seminarie van België te Namen, en meewerkend priester in de pastorale zone Aarschot.