Wie is « Onze Lieve Vrouw » voor ons ?

van vrijdagavond 28 tot zondag 30 april 2023

De Heilige Maagd Maria is een voorbeeld voor ons van overgave aan Gods wil, van zuivere liefde en nederigheid. Ze is door Jezus zelf via de Apostel Johannes aan ieder van ons als moeder toevertrouwd.

Vele mensen hebben schrik om zich rechtstreeks tot Jezus of tot God de Vader te wenden. Ze voelen zich meer op hun gemak om via Maria zich tot God te richten. Maria is gekend als onze voorspreekster bij uitstek.

We kunnen heel veel leren van Onze Lieve Vrouw. De vele mensen die haar op hun spirituele levensweg hebben mogen ontdekken kunnen hierbij onze gids zijn. Deze veelal heilige en voorbeeldige spirituele mensen helpen ons om te zien hoe zij voor ons een voorbeeld is, en ons op weg zet en begeleidt op onze eigen spirituele levensweg naar, door en met God.

Maria toont ons die weg naar eenheid met God, maar staat daarbij helemaal niet in onze weg. In tegendeel, ze neemt ons bij de hand. Ze leidt ons tot bij haar Zoon en geeft ons dan over in de handen van God. Daarbij laat ze ons vol schroom in grote discretie die eenheid met God binnengaan.

We staan stil bij veel sterke teksten van grote spirituele en mystieke auteurs, om te zien hoe zij ons de Heilige Maagd Maria voorstellen en aanbevelen.

Ziehier een klein voorproefje uit de 29e preek van Sint-Bernardus van Clairvaux over het Hooglied.

« … toen God de tijd gekomen achtte en Hij Zich over het ongelukkig lot van zijn beminde ontfermde, zond Hij zijn eniggeboren Zoon naar de aarde in een rijk paleis en een glorieuze tempel, dat is het lichaam van de Maagd Maria. » Ruusbroec, Die Geestelike Brulocht, I 103

« Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, zegt de Heer, maar het zwaard (Mt. 10 34). » De liefde van Christus is een uitverkoren pijl, die zich niet alleen in de ziel van Maria heeft vastgezet, maar die haar hart heeft doorkruist, opdat geen deeltje van haar maagdelijke hart verstoken zou bijven van liefde, maar dat ze met heel haar hart, met heel haar ziel en met al haar kracht liefheeft, zodat ze vol genade mag zijn. Ja, haar ziel was doorboord, zodat deze liefde tot ons zou komen, en dat we allen van Zijn volheid zouden ontvangen.

Tarief (accommodatie, volpension, animatie) : 135 Euro per persoon (prijs onder voorbehoud)

Adress : Bosweidenlaan 9, 1640 Sint-Genesius-Rode

Voor alle informatie en reserveringen :

info@ndjustice.be – 02 358 24 60