Een mystieker van bij ons

Een kennismaking met Jan van Ruusbroec de wonderbare

vanaf vrijdagavond 23 (17:00) tot dinsdag 25 (17:00) februari 2024

« Een mystieker van bij ons; een kennismaking met Jan van Ruusbroec de wonderbare » De zalige Jan van Ruusbroec, wordt niet voor niets de « Wonderbare » genoemd. Hij is iemand van bij ons, wiens invloed zich nog steeds verder uitbreidt. Niettegenstaande hij een heel bescheiden en nederig man was, en er helemaal niet op uit was om boeken uit te geven, blijven zijn geschriften nog steeds in andere talen vertaald te worden en bijft hij mensen boeien en inspireren. 

Als kapelaan in de toenmalige Collegiale Kerk van Sint Goedele te Brussel, werd hij reeds opgemerkt als iemand die heel veel inzicht had op het vlak van onze menselijke roeping tot heiligheid en eenheid met God. Heel wat mensen vroegen hem raad, en na diepe spirituele gesprekken vroegen ze geregeld of hij zijn inzichten daarover niet op schrift wilde stellen zodat ze die achteraf zouden kunnen herlezen. Op die manier konden ze regelmatig de rijkdom en diepgang van die gesprekken steeds dieper in hun hart laten doordringen.

Hij vertrok uit Brussel met een aantal medestanders naar een kluizenarij in Groenendaal midden in het Zoniënwoud. Daar wilden ze zich nog beter toewijden aan dat grote werk van de geestelijke roeping van de mens. De kluizenarij werd vrij snel een Priorij, waar naast het eigen gebedsleven vooral aandacht ging naar het zich verdiepen in de rijke schat van spirituele geschriften die onze Kerk rijk was. Het kopiëren van deze teksten hielp hen onze christelijke traditie te (her)ontdekken en meteen verder toegankelijk te maken voor anderen.

Tijdens deze sessie – aan de rand van het Zoniënwoud, op amper vier kilometer van Groenendaal – laten we ons inspireren door enkele belangrijke stukken uit zijn werken. Daarbij willen we de deelnemers helpen om te ontdekken wat deze boeiende figuur ons vandaag nog kan leren over het plan dat God met ons mensen voorheeft.

Tarief (accommodatie, volpension, animatie) : 135€/pers

Adres : Bosweidelaan 9, 1640 Sint-Genesius-Rode

Voor alle informatie en reserveringen : info@ndjustice.be  –  02 358 24 60